Strona Główna27.07.2017 06:34:32 
 
Nawigacja
Strona Główna
1 procent
Władze Hufca
Rozkazy
Bohater Hufca
Stanica "Nasz Dom"
Nasi Sponsorzy
Galeria foto
Pliki do pobrania
Drużyny meldują ...
Linki
Kontakt
Godziny pracy biura
POGODA
Ewidencja ZHP
Przekaż 1 % dla ZHP


Przekaż 1 % dla ZHP
HKSI
Hufcowa Komisja Stopni InstruktorskichZbiórka Wigilijna 2016
Kolędowanie 2017


Informacja
Druhny i Druhowie!

W dniach 18- 19.11.2016 r. w Internacie SOSW w Sierpcu odbyły się warsztaty dla zastępowych "Wśród Nas". W warsztatach wzięło udział 27 harcerzy. Celem zajęć było przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji zastępowego/ej w drużynie. Program warsztatów zawierał następujące bloki tematyczne: regulamin mundurowy, rola zastępowego, musztra - dyscyplina w zastępie i drużynie. Atrakcją były zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i techniki artystyczne - orgiami, a także tańce integracyjne i śpiew przy kominku. Warsztaty okazały się interesującą i bardzo przydatną formą kształcenia.
Dziękuję harcerzom z 3 DH z Sierpca, druhowi Bartoszowi z 8 WDH z Mochowa i druhnom Martynie i Oli z 16 DH z Lelic za poprowadzenie zajęć. Podziękowania składam także Pani Dyrektor SOSW w Sierpcu za użyczenie nam lokalu.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!


Galeria zdjęć

XXI Turniejada Mikołajkowa - pion starszoharcerski


XXI Turniejada Mikołajkowa - Pion Starszoharcerski

Termin: 3.12.2016 r. godz. 11.00.
Miejsce: Hala sportowa LO w Sierpcu, ul. Sucharskiego 2
Organizator: Komenda Hufca ZHP Sierpc, 3 SGDH Semper Magna z Sierpca
Program opracowała: dh. Karolina Dądalska
Wpisowe: 3 zł. Zgłoszenia wraz z odpłatnością będą przyjmowane TYLKO !!! do 21.11.2016 r. godz. 15.00 ( nie przyjmujemy zgłoszeń po terminie).

Hufcowy Turniej Unihokeja

Cele turniejady:

- integracja drużyn
- rozwijanie sprawności fizycznej
-wdrażanie do przestrzegania zasady fair play w współzawodnictwie

Zasady:
Drużyny mieszane ( co najmniej 2 dziewczyny ), pięcioosobowe + bramkarz ( razem 6 ;-) ), możliwość zmiany zawodników w trakcie gry. Zawodnicy mogą kontrolować piłeczkę tylko blendą, bramkarz może łapać piłkę rękoma, ale tylko w polu bramkowym. Zabronione jest popychanie i blokowanie drugiego zawodnika. Niestosowanie się do zasad może skończyć się dla gracza 2-minutową karą lub w przypadku ewidentnego łamania przepisów karą meczową. Przepisy zostaną dostosowane do warunków na miejscu turnieju. Możliwość zgłaszania drużyn wędrowniczych.


XXI Turniejada Mikołajkowa - pion zuchowy

XXI TURNIEJADA MIKOŁAJKOWA
PION ZUCHOWY "W państwie Mieszka"


Termin: 3.12.2016 r. godz. 9.00
Miejsce: Hala sportowa SP nr 2 w Sierpcu
Organizator: Hufiec ZHP Sierpc
Program opracowała: dh Anna Mańkowska
Wpisowe: 3 zł.
Zgłoszenie: zgłoszenie wraz z wpłatą do 21 listopada 2016 r. godz.15.00

CELE TURNIEJADY:
- integracja gromad zuchowych
- przybliżenie zuchom wydarzeń historycznych związanych z chrztem Polski
- zdobycie sprawności zespołowej ?Biały Orzeł?
- współpraca w gromadzie
- rozwijanie sprawności fizycznej zuchów
- zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy

ZADANIA PRZEDTURNIEJOWE:
- Każda gromada przygotowuje kartkę świąteczną (bez wpisanych życzeń)
- Każda gromada przygotowuje strój Słowianina lub Słowianki
- każda gromada przygotowuje się do Musztry Drużyny Mieszka (wybrane elementy musztry zuchowej- baczność, w dwuszeregu zbiórka, wyrównaj, w prawo zwrot, wszyscy za mną marsz, spocznij, gest uciszania )
- każda gromada przygotowuje piosenkę lub pląs związany z tematem przewodnim Turniejady
- w każdej konkurencji bierze udział 6 zuchów. Prosimy o wcześniejsze ustalenie składu ?6? i sprawną wymianę zawodników
- Zuchy obowiązuje strój sportowy. Drużynowi proszeni są o pełne umundurowanie.
- Wszyscy uczestnicy zmieniają obuwie!

PRZEBIEG TURNIEJADY:

1. Zbiórka przybyłych gromad, powitanie
2. Musztra Drużyny Mieszka
3. Sportowe zmagania zuchów ? zdrowa rywalizacja, doping przez okrzyki widowni.
4. Spotkanie ze Św. Mikołajem- przedstawienie 14 GZ z Lelic przybliżające zuchom wydarzenie historyczne chrztu Polski (ok. 10 min.)
5. Wręczenie dyplomów, sprawności, medali wykonanych przez 14 GZ upamiętniających rocznicę chrztu Polski oraz słodkich upominków.
6. Zabawa z Mikołajem.

PROPOZYCJE ZABAW DLA ZUCHÓW:
1. ?Uczta na dworze Mieszka?
Zuchy stoją w rzędach na linii startu. Pierwszy zawodnik trzyma na podniesionej dłoni plastikowy talerzyk z piłeczką. Na sygnał biegnie do pachołka, okrąża go i wraca na linię startu. Przekazuje talerzyk z piłeczką kolejnemu zawodnikowi.
2. ?Rycerskie wyścigi konne?
Zuchy stoją w rzędach na linii startu. Dobierają się parami. Pierwszy zakłada szarfę, drugi trzyma za nią. Na sygnał biegną w stronę pachołka. Tam zamieniają się rolami i wracają do linii startu.
3. Polowanie na ?grubego zwierza?.
Zuchy stoją w rzędach na linii startu. Zadaniem każdego uczestnika jest trafienie woreczkiem do poręczy.
4. Słowianin- Słowianka
Każda gromada wybiera jednego zucha i przynosi wcześniej przygotowany strój Słowianina lub Słowianki. Zadanie polega na szybkim przebraniu wybranego zucha w strój Słowianina lub Słowianki.
5. Zabawa z datą ?966?
Zuchy układają z kartek ksero datę chrztu Polski ?966?
6. Orzeł Biały
Każda gromada otrzymuje kopertę z wyciętymi białymi kołami, z których układa orła, a następnie przykleja go na czerwonej kartce. Po zakończeniu zadania każda gromada podnosi swojego orła do góry.

Życzymy wspaniałej zabawy! Czuwaj!
XXI Turniejada Mikołajkowa - pion harcerski

XXI TURNIEJADA MIKOŁAJKOWA Pion harcerski
- konkurencje sportowe -


Termin: 3.12.2016 r. godz. 09.00.
Miejsce: Hala sportowa LO w Sierpcu, ul. Sucharskiego 2
Organizator: Komenda Hufca ZHP Sierpc
Program opracowała: pwd. Iwona Giera
Wpisowe: 3 zł. Zgłoszenia wraz z odpłatnością będą przyjmowane TYLKO !!! do 21.11.2016 r. godz. 15.00 ( nie przyjmujemy zgłoszeń po terminie).

CELE TURNIEJADY
-Rozwijanie sprawności fizycznej harcerzy.
-Integracja drużyn.
-Wdrażanie do przestrzegania zasad oraz bezpieczeństwa.

Liczba uczestników: 6 osób (3 dz. i 3 chł.).
We wszystkich konkurencjach możliwe jest wymienianie składu drużyn.
Za sprawną wymianę zawodników odpowiedzialni są drużynowi.

1. Sztafeta z piłką na czas


Zawodnicy ustawieni w rzędzie, pierwszy na sygnał kozłując piłkę omija slalom z 5 pachołków, kładzie piłkę na końcu slalomu, tam leży szarfa, którą zawodnik musi przełożyć sposobem z góry na dół. Następnie zawodnik bierze piłkę w ręce i nie kozłując biegnie oddając ją następnemu ze swojej drużyny.

2. Sztafeta z piłeczkami do tenisa stołowego na czas

Drużyna ustawiona w rzędzie, pierwszy zawodnik trzyma piłeczkę do tenisa na rakietce. Na sygnał biegnie z piłeczką około 10m obiega pachołek i wraca oddając sprzęt następnej osobie z drużyny, piłeczka nie może spaść. Liczy się czas sztafety oraz poprawność wykonania.

3. Sztafeta z przenoszeniem piłki

Drużyna stoi w rzędzie przed linią startu. Pierwszy z drużyny trzyma piłkę lekarską którą na sygnał podaje pod nogami do zawodników za sobą. Ostatni zawodnik w rzędzie odbiera piłkę i biegnie na początek rzędu. W ten sposób wygrywa rząd który szybciej pokona odcinek 10m. Liczy się najlepszy czas sztafety.

4. Kręgle

Każdy zawodnik z drużyny oddaje 1 rzut piłką do siatkówki w kierunku 6 plastikowych butelek ustawionych w trójkąt i oddalonych od zawodnika o 15m liczy się jak największa ilość przewróconych butelek a tym samym wynik drużyny.

5. Sztafetowy skok w dal

Drużyna ustawiona w rzędzie na linii końcowej boiska do siatkówki. Pierwszy z rzędu wykonuje skok w dal obunóż z miejsca. Następny z drużyny wykonuje skok z miejsca lądowania poprzedniego zawodnika. Liczy najdłuższa odległość skoków drużyny od pierwszego do ostatniego skoku.

6. Konkurencja z wiedzy harcerskiej
Informacja


Druhny i Druhowie!


Zapraszamy na warsztaty dla zastępowych "Wśród Nas", które odbędą się 18-19 XI 2016 r. (piątek od godziny 16:00 do 13:00 w sobotę).

Miejsce:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu
ul. Armii Krajowej 1


Warsztaty przeznaczone są dla harcerzy ze szkoły podstawowej i gimnazjum pełniących lub zamierzających pełnić funkcję zastępowych. Na warsztatach uczestnicy dowiedzą się jak pracować z zastępem, przygotować zbiórkę, plan pracy zastępu. Poznają też mnóstwo nowych gier i pomysłów, a także koleżanki i kolegów z innych drużyn.

Cel:
- przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji zastępowego/ej w drużynie
- wymiana doświadczeń

Program warsztatów:
*Zakwaterowanie
* Zajęcia integracyjne
* Mundur harcerski i jego znaczenie.
* Kto to taki zastępowy?
*Obrzędowość zastępu.
* Zbiórka zastępu, zasady dobrej zbiórki.
* Dyscyplina w zastępie i drużynie ? musztra.
* Gry i zabawy w zastępie.
* Udzielanie pierwszej pomocy

Ilość godzin warsztatowych: 7 godzin
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w biurze hufca: tel.24 275 24 03 w poniedziałek lub czwartek do godziny 14:00.Ostateczny termin zgłoszenia upływa 14 listopada 2016r. tj. poniedziałek. Proszę podać liczbę uczestników, nazwę drużyny i miejscowość.

Wyposażenie uczestnika:
Umundurowanie
Śpiwór, karimata
Obuwie na zmianę
Prowiant na 2 posiłki (kolacja, śniadanie)
Przybory toaletowe: mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, itp.
Przybory do pisania, notatnik
Dobry humor
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

Zaduszki 2016
Rozkaz L.6/2016


Ukazał się Rozkaz L.6/2016 komendanta hufca z dn. 27.10.2016 r.- zaliczenie służby instruktorskiej.


hm. Sławomir Szałkucki
Komendant Hufca

treść rozkazu w zakładce "ROZKAZY"
Skrzynki pocztowe
Uwaga Drużynowi Hufca ZHP Sierpc!!!


W najbliższym czasie do drużynowych zostanie przesłana informacja zawierająca dane do uaktywnienia skrzynki mailowej, która jest konieczna do dokonania zmian w systemie ewidencji harcerskiej.
Logowania do konta pocztowego można dokonać z każdej przeglądarki internetowej wpisując adres portal.office.com
Jako nazwę użytkownika podajemy cały adres email, poniżej wpisujemy hasło tymczasowe. System sam wymusi zmianę hasła tymczasowego.
Każdy kto ma aktywną skrzynkę, będzie mógł zalogować się do systemu ewidencji, gdyż tylko na skrzynkę z końcówką zhp.net.pl będzie wysłany token z hasłem do jej odblokowania.
W razie pytań proszę kontaktować się z komendantem lub Jolą Wiśniewską.
KH
Harcerski Start 2016


Rajd Hufcowy 2016 - Wędrówka Olbrzymów - regulamin
Strona 3 z 25 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Nasz profil na FB


Hufiec ZHP Sierpc jest już na Facebooku
Linki


Stanica Harcerska "Nasz Dom" w Słupi


Stanica Harcerska Nasz Dom w Słupi zaprasza na OBOZY, BIWAKI, KOLONIE POD NAMIOTAMI

Copyright © Hufiec ZHP Sierpc 2007-2017
1073154 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.13 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: