Strona Główna23.04.2018 00:09:39 
 
Nawigacja
Strona Główna
1 procent
Władze Hufca
Rozkazy
Bohater Hufca
Stanica "Nasz Dom"
Nasi Sponsorzy
Galeria foto
Pliki do pobrania
Drużyny meldują ...
Linki
Kontakt
Godziny pracy biura
POGODA
Ewidencja ZHP
Przekaż 1 % dla ZHP


Przekaż 1 % dla ZHP
HKSI
Hufcowa Komisja Stopni InstruktorskichXXII Turniejada Mikołajkowa - pion starszoharcerski
REGULAMIN XXII TURNIEJADY MIKOŁAJKOWEJ
HARCERSKI TURNIEJ GRY W PIŁKĘ SIATKOWĄ
-PION STARSZOHARCERSKI

? Termin: 9.12.2017r., godz. 9:00
? Miejsce: Hala sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu
? Organizator: Komenda Hufca ZHP Sierpc
? Wpisowe: 5 zł
? Zgłoszenia do 24.11.2017
Możliwość zgłaszania drużyn starszoharcerskich oraz wędrowniczych.
? Cele turniejady:
- integracja drużyn
- rozwijanie sprawności fizycznej
-wdrażanie do przestrzegania zasady fair play w współzawodnictwie
? Zasady:
Drużyny sześcioosobowe (mieszane- 3:3). Istnieje możliwość zmiany zawodników w trakcie gry. Jedna rozgrywka obejmuje dwa sety, oba trwają do zdobycia przez którąś z drużyn 15 punktów.
*Wszystkie rozgrywki wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w następującym systemie:
-wygrana rozgrywki (2:0 w obu setach)-1 punkt
-remis po rozgrywce (1:1 w setach)-0,5 pkt dla każdej z drużyn
-przegrana rozgrywki (brak wygranego setu) -0pkt
Przepisy zostaną dostosowane do warunków na miejscu turnieju.
? Pozostałe ustalenia i informacje:
-W turniejadzie mogą brać udział tylko harcerze mający opłacone składki harcerskie.
-Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
-Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Opracowały:
pwd. Karolina Dądalska
dh. Natalia Filipska
XXII Turniejada Mikołajkowa - pion harcerski
Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka

Pion Harcerski

Termin: 09.12.2017 r.
Miejsce: Hala sportowa przy LO w Sierpcu,
Organizatorzy: Hufiec ZHP Sierpc
Czas trwania: 9.00-11.00 - pion harcerski

Cele Turniejady:
- integracja środowiska harcerskiego,
- przekazywanie tradycji Bożonarodzeniowych,
- utrwalanie wiedzy harcerskiej,
- kształtowanie sprawności fizycznej i współpracy w drużynie,
- wdrażanie zasad uczciwej rywalizacji,
- kształtowanie właściwego stosunku do kultury fizycznej.

Zadania przedturniejadowe:
- w konkurencjach sportowych bierze udział sześcioosobowa a w pierwszej konkurencji ośmioosobowa drużyna zawodników składająca się z trzech dziewczynek i maksymalnie trzech chłopców (dopuszcza się zespoły składające się z samych dziewcząt lub inne zgodne z regulaminem , np. 2 chłopców 4 dziewczynki). Każdy drużynowy jest zobowiązany do przeprowadzenia krótkiej rozgrzewki zawodników przed rozpoczęciem turnie jady,

- zawodnicy powinni posiadać jednolity strój sportowy,
- pozostali członkowie drużyny biorą udział w turnieju jako kibice, obowiązuje ich regulaminowe umundurowanie,
- wszyscy uczestnicy zabierają obuwie na zmianę,
- każda drużyna przygotowuje ozdobę choinkową- bombkę.

Wpisowe od uczestnika wynosi 5 zł. ( z opłaconymi składkami).Z drużyny może wziąć udział tyle osób za ile opłacone są składki członkowskie. Wpłaty należy dokonać do 24.11.2017 r. do KH do godz.15.00
Po terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Przebieg Turniejady
1. Zbiórka uczestników i powitanie.
2. Zapoznanie z celem imprezy, przebiegiem i zespołem sędziowskim.
3. Prezentacja drużyn sportowych.
4. Zawody.
5. Podsumowanie: ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Konkurencje sportowe

1?Niezła jazda" Dwójka sprytnych ?przeprowadza" po jednym zawodniku na kocu wzdłuż wyznaczonej trasy i wraca na miejsce.Należy przeciągnąć sześciu zawodników. Liczy się uzyskany czas.
2. Rzut Moherem" ?6 osób wykonuje 2 rzuty beretem na pachołek.
3. Pierwszy zawodnik otrzymuje tacę z kubkiem /plastikowym/. Zadanie polega na przeniesieniu w jednej ręce tacy z kubeczkiem do mety i z powrotem, przekazanie jej następnemu koledze.
4. ?Skoki kangurów?Opis zadania: Pierwsi zawodnicy otrzymują woreczki, które wkładają między kolana. Na sygnał poruszają się skacząc obunóż tak, aby woreczek nie wypadł. Jeśli woreczek wypadnie, dziecko zatrzymuje się, ponownie wkłada woreczek i kontynuuje zadanie. Wracając do drużyny przekazuje woreczek następnemu zawodnikowi.
5.Tor przeszkód.
Bieg , okrążenie (dookoła) pachołka, przejście przez szarfę , toczenie piłki z obiegnięcie pachołka, powrót biegiem.
6.Rzuty do kosza.
Każdy zawodnik otrzymuje piłkę. Drużyna rzuca piłki do kosza przez 1 min. Sumujemy liczbę trafień wszystkich zawodników.
6. Konkurencja z wiedzy harcerskiej.
7. Zadanie dodatkowe /niespodzianka/ na logiczne myślenie.
Powodzenia w sportowych zmaganiach !!!
Opracowanie: phm. Iwona Bogdańska
XXII Turniejada Mikołajkowa - pion zuchowy
Hufiec ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka

XXII TURNIEJADA MIKOŁAJKOWA
"ZOSTAŃ OLIMPIJCZYKIEM"REGULAMIN


Termin: 09.12.2017 r.
Czas trwania: 9.00-12.00
Miejsce: Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu
Organizator: Hufiec ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka
Prowadzenie: hm. Małgorzata Sajewska, Monika Gorajek.
Wpisowe: 5 zł.
Zgłoszenie dokładnej liczby uczestników wraz z odpłatnością będą przyjmowane
do 20 listopada w biurze hufca.


CELE TURNIEJADY
- Zdobycie sprawności zuchowej ?Olimpijczyk?.
- Rozwijanie sprawności fizycznej zuchów.
- Integracja gromad zuchowych.
- Zdrowa rywalizacja i radosna zabawa w gromadach.
- Wdrażanie do przestrzegania zasad oraz bezpieczeństwa podczas
zabawy.

ZADANIA PRZEDTURNIEJOWE:
1. Każda gromada przygotowuje flagę olimpijską z nazwą gromady.
2. Każda gromada uczy się następującego okrzyku:
Drużynowy: Olimpiada! Olimpiada!
Zuchy: Na Olimpiadzie być wypada!
Drużynowy: Więc na swoje siły licz!!
Zuchy! I ćwicz, i ćwicz, i ćwicz!
3. Każda gromada przygotowuje piosenkę lub pląs związany z tematem przewodnim Turniejady.
4. Każda gromada przywozi ze sobą kredki i 6 mandarynek.
5. W każdej konkurencji bierze udział sześcioosobowy zespół zuchów. Zaleca się wcześniejsze ustalenie składów do poszczególnych konkurencji. Za sprawną i cichą wymianę zawodników odpowiedzialni są Drużynowi!
Obowiązuje strój sportowy!
6. Wszyscy uczestnicy zmieniają obuwie!


PRZEBIEG TURNIEJADY
1)Zbiórka uczestników, wpisanie gromad, powitanie.
2) Zapalenie znicza olimpijskiego, okrzyk i prezentacja gromad.
3)Sportowe zmagania zuchów.
4)Wręczenie sprawności, dyplomów, rozdanie pamiątkowych medali wykonanych przez zuchy z 8 Gromady Zuchowej ?Radosne Słoneczka?.
5)Spotkanie ze Św. Mikołajem.

Konkurencje
1) ?Skok w dal?. W konkurencji uczestniczy 6 osób z każdej gromady (10 z gromady ?Leśne Jagódki?). Dzieci wykonują skoki obunóż z miejsca. Pierwszy zawodnik skacze z wyznaczonej linii do przodu, kolejny zawodnik wykonuje skok z miejsca, w którym zatrzymał się poprzedni zawodnik.
2) ?Gdzie są moje buty?? W konkurencji startuje 6 osób z każdej gromady. Pierwszy zawodnik biegnie do wyznaczonego miejsca i zdejmuje buty, następny robi to samo po powrocie poprzedniego. Kiedy wszystkie zuchy zdejmą buty, wyścig trwa dalej, aż wszyscy zawodnicy kolejno dobiegną, założą swoje buty i usiądą jeden za drugim w butach.
3) ?Co to za słowo?? W konkurencji bierze udział 6 zuchów. Zawodnik biegnie do wyznaczonego miejsca i musi rozszyfrować pierwsze słowo i je zapisać w wyznaczonym miejscu. Kolejni zawodnicy rozszyfrowują kolejne słowa. Ostatni zawodnik wraca do pozostałych z rozszyfrowanym i zapisanym całym hasłem. Konkurencja kończy się z chwilą, gdy gromada podniesie do góry hasło. (?Leśne Jagódki? nie rozszyfrowują słów, tylko piszą po śladzie). Kodem będzie prosty szyfr numeryczny: cyfra-litera. Zawodnicy otrzymają klucz do szyfru w kopercie przed konkurencją.
4) ?Raki.? W konkurencji startuje 6 zuchów z każdej gromady. Kolejni zawodnicy czworakują tyłem do pachołka i z powrotem. Kolejny zawodnik rusza po powrocie poprzedniego.
5) ?Sprawne rączki?. W konkurencji bierze udział 6 zuchów z każdej gromady. Pozostałe zuchy siedzą w szeregu za zawodnikami. Pierwszy zawodnik biegnie do wyznaczonego miejsca, bierze jedną mandarynkę i obiera, rozdziela na cząstki, a skórki odkłada na drugi talerzyk. Kolejni zawodnicy wykonują to samo. Ostatni zawodnik wraca z obranymi mandarynkami i częstuje pozostałych członków gromady (tych, którzy nie brali udziału w konkurencji). Konkurencja kończy się z chwilą, aż wszystkie cząstki zostaną zjedzone, a zawodnik częstujący odstawi pusty talerz na miejsce.
6) ?Flaga Olimpijska?. W konkurencji bierze udział 6 zawodników. (10 z ?Leśnych Jagódek?.) Zawodnicy otrzymują kartki z narysowaną flagą olimpijską. Zadanie polega na zamalowaniu kół na właściwe kolory.
Życzymy wspaniałej zabawy!
XXII Turniejada Mikołajkowa - pion zuchowy
https://drive.google.com/file/d/16hXljPNOEa6p5mivzrMnLDtKxWQHh0IZ/view
Andrzejkowy Zlot Hufca ZHP Sierpc
Andrzejkowy Zlot Hufca ZHP Sierpc
Regulamin

1.Oranizator:
-Hufiec ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka

2.Termin i miejsce:
- 24-25.11.2017, Gozdowo
-Zlot rozpoczyna się 24 listopada 2017 r o godzinie 16:00 apelem w Szkole Podstawowej w Gozdowie, a kończy się 25 listopada 2017 r o godzinie 12:00.

Wydarzenie na FB: Andrzejkowy Zlot Hufca ZHP Sierpc
Ogłoszenie

Informacja w sprawie Zlotu Harcerzy Hufca Sierpc


Zapraszamy na spotkanie wszystkich opiekunów/ drużynowych, którzy wyrazili chęć udziału w Zlocie Harcerzy Hufca Sierpc w Gozdowie w dniach 24-25.11.2017r. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 13 listopada o godz. 15.00 w hufcu. Obecność wszystkich opiekunów na spotkaniu jest obowiązkowa.
Drużyny, które miały uczestniczyć w rajdzie i dokonały wpłaty prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności w dniu 8 listopada. Tych zaś, którzy nie zgłaszali się na rajd a chcą wziąć udział w zlocie prosimy o zapisy i wpłatę w dniu 8 listopada. Tel. do hufca 24 275 24 03

Komenda Zlotu
Pomagamy !!!
Uwaga!!!
Koncert
Hufcowy Rajd "Poznaj swoją przeszłość"
JESIENNA WYPRAWA ZUCHÓW 2017
Regulamin


"JESIENNA WYPRAWA ZUCHÓW"
- ZDOBYWAMY SPRAWNOŚC EKOLUDEK -
- regulamin
Strona 2 z 28 < 1 2 3 4 5 > >>
Nasz profil na FB


Hufiec ZHP Sierpc jest już na Facebooku
Linki


Stanica Harcerska "Nasz Dom" w Słupi


Stanica Harcerska Nasz Dom w Słupi zaprasza na OBOZY, BIWAKI, KOLONIE POD NAMIOTAMI

Copyright © Hufiec ZHP Sierpc 2007-2018
1097126 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.13 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: