Zbiórka Wielkanocna 2019
Dodane przez Hufiec dnia 01.04.2019 00:00:00

WSZYSCY FUNKCYJNI HUFCA ZHP SIERPC Im. JANUSZA KORCZAKA

Zarząd Kręgu Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa zaprasza wszystkich Funkcyjnych Hufca na
Wielkanocne Spotkanie Integracyjne
połączone z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym kręgu.
Spotkanie odbędzie się 11.04 2019 r. o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela przy ul. Braci Tułodzieckich 9.
Informujemy, że zbieramy materiały do drugiego wydanie książki związanej z Januszem Korczakiem dokumentującej działalność gromad zuchowych i drużyn harcerskich w ostatnim dziesięcioleciu ( tj 2010 - 2019 ). Informacja może być w formie wizytówki gromady lub drużyny, wiersza o Januszu Korczaku własnego autorstwa, listu do Bohatera Hufca, reportażu lub innej.
Opracowane materiały należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: hakowalska @ op. pl do końca kwietnia br. Materiały przesłane po terminie nie będą uwzględnione w książce. Liczymy na zrozumienie i pomoc.

Zenon Kupniewski
Prezes Zarządu Kręgu Przyjaciół Sierpeckiego Harcerstwa
Sierpc, 20.03.2019 rok