Ogłoszenie
Dodane przez Hufiec dnia 19.06.2017 00:00:00

Kadra obozów w SłupiPrzypominam, że członkowie kadry obozów w Słupi muszą mieć aktualną książeczkę zdrowia lub zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy na obozie ( do pracy z dziećmi ) lub inny właściwy zapis. Studenci muszą mieć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta a pracujący nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych - zaświadczenie z pracy. Wszyscy muszą posiadać również aktualne zaświadczenie o niekaralności z KRK ( nie dotyczy pracowników zakładów pracy, w których wymagana jest niekaralność np. szkoła ).

KH