Kurs wychowawców i kierowników wypoczynku 2017
Dodane przez Hufiec dnia 20.05.2017 00:00:00
KURS dla KANDYDATÓW na WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU
KURS dla KANDYDATÓW na KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU

W imieniu Chorągwi Mazowieckiej ZHP zapraszamy pełnoletnich instruktorów i członków ZHP, a także pełnoletnie osoby niezrzeszone w ZHP (wymóg pełnoletniości wynika z art. 92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) na kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku (KWK) oraz kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku (KKW).


Rozszerzona zawarto newsa
https://mazowiecka.zhp.pl/kurs-wychowawcow-i-kierownikow/